Ziekmelding

Te laat komen en ziekmelding

Kinderen kunnen natuurlijk om verschillende redenen te laat komen. Als dit gebeurt dan wachten zij in de school, tot de leerkracht hen, na het ochtendbegin in de klas, komt halen.

Als dit herhaaldelijk gebeurt dan moet de leerplichtambtenaar van de gemeente Zwolle worden ingelicht.

Lesverzuim bij ziekte of onverwacht doktersbezoek kunt u op de locatie Michaël melden aan de administratie tussen 8.00 en 8.25 uur (tel. 038-4225448). Voor de locatie Ridder Joris kunt u het doorgeven via 06 838 036 00.
Voor bezoek aan de tandarts of specialist dient u vooraf verlof aan te vragen via de administratie.