Protocollen

De aanpak van een aantal onderwerpen is vastgelegd in protocollen. Zo is er een protocol voor dyslexie, hoogbegaafdheid, pesten en luizen.

Voor inzicht in de protocollen zijn deze op te vragen bij de administratie of de IB-er.