Team

Schoolleiding

De leiding van de school is in handen van Daniëlle Wessels. Zij is verantwoordelijk voor de bewaking van de identiteit van de school, de dagelijkse gang van zaken op onderwijskundig gebied, de ondersteunende activiteiten als administratie, financiën en onderhoud en de verzorging van externe relaties die de school als geheel aan gaan.

Lerarenteam

Al is de kleuterschool (ruimtelijk) gescheiden van de lagere school, alle leerkrachten maken deel uit van het lerarenteam. Evenals de vakleerkrachten, de onderwijsassistenten en de intern begeleider. Dit gehele team voelt zich samen met de schoolleiding verantwoordelijk voor de verzorging van de cultuur van deze vrije school. Een cultuur die zich uit in het algemene schoolbeleid en de inrichting van het onderwijs en de ruimtes van de school, het gemeenschappelijk vieren van de feesten en de wijze van omgaan met elkaar, leerlingen en ouders.

Het team bestaat uit:

Schoolleider:

Daniëlle Wessels

Secretariaat:

Erika Medendorp

Beleidsmedewerker:

Karin van Beljouw

Locatie Michaël:

Intern begeleider:
 • Ria Beuving
 • Olga Schoonbergen
Leerkrachten kleuterklassen:
 • Anita te Velde
 • Ludi Vording en Olga Schoonbergen
 • Nienke Kompagne en Aleid Bos
 • Yvonne Louwerse
Leerkrachten lagere school:
 • Klas 1: Maaike Peper
 • Klas 2: Onno Wieten
 • Klas 3: Imi Williams
 • Klas 3-4: Gerda Feitsma
 • Klas 4: Janneke van der Torn
 • Klas 5: Corstiaan de Vries en Wencke Merjenberg
 • Klas 6: Jan Vermeulen 
Vakleerkrachten:
 • Gymnastiek: Christiaan Huiskamp
Klassenassistenten:
 • Atty Visser
 • Petra Diesveld
Facilitair medewerker:

Simone Muurling

Conciërge:

Bert Haaksema

Schoonmaker:

Ted Slagtman

Locatie Ridder Joris:

Locatieleider:

Roosmarijn Rutgers

Intern begeleider:

Elsa Matser

Kleuterklas:

Jascha Korpel en Roosmarijn Rutgers

Klas 1:

Alinde fix en Helga Verschuren

Klas 2:

Dorien Schuitman en Helga verschuren

Gymleerkracht:

Wil Schelhaas