Euritmie

Euritmie is een vak dat heel specifiek bij de vrije school hoort. In de euritmie wordt op muziek en taal bewogen. Door middel van gebaren met de armen en beweging in de ruimte wordt geprobeerd taal zichtbaar te maken en muziek om te vormen tot zichtbare zang. Het ontwikkelt vormgevoel, taalgevoel en muzikaliteit. Het schept een evenwicht tussen vitaliteit en bewustzijn. Dat is een kunstzinnig proces. In alle onderwijsactiviteiten wordt naar dat evenwicht gestreefd. De euritmie is het vak waarbij dat in het bijzonder beoefend wordt en werkt daarmee ondersteunend voor het overige onderwijs.

In de meeste gevallen is euritmie een groepsactiviteit, waarbij het geheel pas tot zijn recht komt door het samenwerken en op elkaar afgestemd zijn van de individuele handeling. Dit maakt dat ook de sociale krachten van een groep sterk worden aangesproken.