Contact

Vrijeschool Michaël

Contactgegevens

Vrije School Zwolle

KvK 41022269

Locatie Michaël
Bachlaan 8, 8031 HL ZWOLLE
038 – 422 5448
info@vrijeschoolzwolle.nl

Locatie Ridder Joris

Ridder Jorisschool

Korianderplein 8-10,
Westenholte (gemeente Zwolle)
06 – 838 036 00

Financieel

Schenkingen en ouderbijdrage
NL56 TRIO 0390 3408 04 t.n.v. Stichting Vrije School Zwolle

Facturen:  
t.a.v. Stichting Vrije School Zwolle
Inzake SN202402
Postbus 51 
7620 AB Borne
NL20 TRIO 0390 5148 88

Brede school

Voor de peutergroep en buitenschoolse opvang zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Doomijn Kinderopvang. Binnen de Vrije school Michaël bieden wij onderdak aan peuteropvang Doppejan, de buitenschoolse opvang vindt plaats bij wijkboerderij de Klooienberg. 

logo-doomijn

Vrije Peutergroep Doppejan

Doomijn biedt in nauwe samenwerking met onze school peuteropvang aan voor kinderen vanaf 2,5 jaar oud. Uw kind wordt opgevangen in een veilige omgeving, ingericht met natuurlijke materialen. Het programma met vaste ritmen en rituelen sluit aan bij de seizoenen en de jaarfeesten die ook in de school gevierd worden.

Vaak is dit de eerste kennismaking met een “schoolse” setting en biedt daardoor een goede voorbereiding op de kleuterklas.

Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Voor vragen en inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Doomijn of de juffen van Doppejan:
 06 – 14 32 45 52
psz.bachlaan8@doomijn.nl

Aanmelding verloopt via de Klantenservice van Doomijn.

logo-doomijn

Buitenschoolse opvang

Doomijn biedt buitenschoolse opvang (BSO) aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar aan de Klooienberglaan. 

038 – 422 51 82
06 – 10 87 69 04

Op dinsdag- en donderdagmiddag worden de 4 jarigen opgevangen in de school zelf (06 – 14 32 45 52).

De af te nemen tijden zijn aangepast aan die van de school.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Doomijn:
 038 – 421 45 21
www.doomijn.nl

Bovenbouw (voorgezet  onderwijs)

Vrije school Michaël College (voortgezet onderwijs)
Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle

 038 – 888 90 92
info@michaelcollegezwolle.nl
www.michaelcollegezwolle.nl